Maryja

  1. Przedmiotem konkursu jest rysunek ilustrujący temat: „Różaniec w mojej rodzinie”.
  1. Format pracy A4, technika dowolna.
  2. Pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem, podać klasę i szkołę.
  3. Termin oddawania prac 30 październik 2019. Miejsce składania prac – pracownia nauczycielska na półpiętrze.
    Rada Uczniów SP