Szanowni Państwo

W dniu 14 listopada br. (czwartek) odbędzie się Dzień otwarty dla rodziców uczniów:

- Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie,
- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie.

Dzień otwarty rozpoczyna się o godzinie 16.00 i trwać będzie do godziny 18.30

W tym czasie wszyscy uczący dyżurują w swoich klasach (wychowawcy), w pracowniach i pokojach nauczycielskich (pozostali uczący). Informacja o miejscu dyżurowania będzie wywieszona obok portierni i przy pokojach nauczycielskich.

Każdy z rodziców ma prawo przyjść zarówno do wychowawcy, jak i każdego z dyżurujących nauczycieli, by uzyskać wyczerpującą informację o zachowaniu i postępach w nauce swojego dziecka.

Jeśli wychowawcy klas ustalą inny termin lub inną formę spotkania (np. zebranie zamiast dnia otwartego), obowiązują ustalenia wychowawcy.
W czasie dnia otwartego czynna jest świetlica szkolna.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Karkowska
Zca Dyrektora Szkoły