naukowcy niepodleglej

1. Konkurs organizujemy w SP im. Św. Rodziny z Nazaretu w Krakowie, żeby uczcić 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Chcemy zachować pamięć o wybitnych odkrywcach i badaczach, którzy tym razem nie z bronią w ręku, ale na różnych polach nauki walczyli o wolność, a potem o rozwój kraju. Pracą naukową, społeczną, w obszarze kultury, medycyny lub techniki przyczynili się do rozsławienia Polski, są jednak często nieznani i niekojarzeni ze swoimi osiągnięciami.

2. Konkurs jest kilkuetapowy.
Pierwsza część polega na wykonaniu plakatu opowiadającego o jednej postaci, wybitnej i zasługującej na pamięć.
A. Plakat ma mięć wymiar dowolny, wykonanie indywidualne.
B. Punktowane i brane pod uwagę będą:
- treść (ma zawierać informacje o osobie i dziele wybranej postaci),
- stopień wyczerpania tematu,
- estetyka wykonania,
- oryginalność formy,
- odnotowanie źródeł z których czerpano wiadomości (można umieścić na odwrocie).
C. Literaturę służącą do wybrania opisywanej postaci oraz przydatną w czasie przygotowań do dalszej części konkursu można znaleźć w:
~~ materiałach dla nauczycieli strony 5-13 dokumentu (oprac. M. Wojnarowskiej) pt. „Dobre, bo polskie, czyli sukcesy Niepodległej” https://www.nowaera.pl/100latniepodlegla i na stronie niepospolita.pl
~~ książkach w bibliotece szkolnej:
~~ M. Borucki "Wielcy zapomniani Polacy, którzy zmienili świat. 39 wybitnych inzynierów, naukowców, kompozytorów cz. 1 i 2
~~ A. Fedorowicz, J. Fedorowicz "Niezwykłe Polki, które podbiły świat",
~~ A. Czerwińska-Rydel "Kryształowe odkrycie. Powieść o Janie Czochralskim",
~~ J. Łenyk-Barszcz, P. Barszcz "Poza horyzont. Polscy podróżnicy",
~~ M.Urbanek "Genialni. Lwowska szkoła matematyczna",
~~ oraz książkach A. Fedorowicz "Podróżnicy. Wielkie wyprawy Polaków" i A. Fedorowicz "Druga Rzeczpospolita w 100 przedmiotach",
~~ a także innych pozycjach książkowych znalezionych samodzielnie.
3. Termin oddawania prac upływa 16 marca, plakaty należy oddawać nauczycielowi wybranego przedmiotu z którym związana jest dana postać tzn. nauczycielowi matematyki, informatyki, chemii, biologii, geografii, fizyki. Uczniowie otrzymają ocenę z przedmiotów reprezentowanych w ich pracach.
4. Plakat, wybrany głosami uczniów zdobędzie tytuł Nagrody Publiczności.
5. Druga część konkursu polegać będzie na udziale w quizie przygotowanym w oparciu o zaprezentowane plakaty. Zostaną one zawieszone na korytarzu lub w salach szkolnych.
6. 10 uczniów, którzy zdobędą najwięcej punktów w quizie, weźmie udział w szkolnym finale, który odbędzie się na przełomie kwietnia i maja w auli szkolnej.
7. Laureaci i finaliści zostaną nagrodzeni. Najciekawszy plakat zostanie wyróżniony Nagrodą Główną Jury.
8. Jury stanowią nauczyciele przedmiotów ścisłych.

 

Zdjęcia ze stron
https://www.rmf24.pl/nauka/news-banach-zaremba-i-inni-100-lat-polskiego-towarzystwa-matematy,nId,3183612
https://colnect.com/pl/stamps/stamp/578528-Kazimierz_Funk_biochemist-S%C5%82awni_Polacy-Polska
http://szczepienia.pzh.gov.pl/tytani-polskiej-wakcynologii/prof-ludwik-hirszfeld/
https://colnect.com/pl/stamps/stamp/118286-Jan_Czerski_1845-92_geologist-S%C5%82awni_Polacy-Polska
https://espero.bialystok.pl/pl/ludwik-zamenhof/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Weigl