Konkurs dla klas I-III

Przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej św. Patryka, jego życie, symbole związane z jego nauczaniem lub z Irlandią. Rysunki powinny być opatrzone napisami w języku angielskim. Liczy się pomysłowość, oryginalność wykonania. Technika dowolna (prace mogą stanowić formę KALIGRAMU). Prace przyjmujemy do dnia 16 marca.

Konkurs dla klas IV-VIII

Przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej św. Patryka, jego życie, symbole związane z jego nauczaniem lub z Irlandią. Prace powinny zostać opatrzone tekstem w języku angielskim. Liczy się pomysłowość i oryginalność wykonania oraz poprawność językowa tekstów. Technika dowolna (prace mogą również stanowić formę KALIGRAMU). Prace przyjmujemy do dnia 16 marca.

LUB

Konkurs wiedzy na temat Irlandii oraz historii św. Patryka na podstawie podanych  źródeł. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie quizu w języku angielskim zawierającego pytania zamknięte i otwarte dla 2 kategorii wiekowych: klasy IV-V oraz klasy VI-VIII. Termin: 19 marca. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 marca.

Źródła:

Klasy IV-V:

https://www.youtube.com/watch?v=MqO0O8O8Gmk St. Patrick’s Day Animated History

http://www.hellokids.com/r_673/reading-learning/stories-for-children/st-patrick-s-day-history-and-fun-facts St. Patrick’s history and fun facts

https://www.enchantedlearning.com/wordlist/stpatrick.shtml  St. Patrick’s Day vocabulary word list

https://www.esolcourses.com/content/topics3march/stpatricksday1/vocabulary/st-patricks-day-vocabulary.html St. Patrick’s Day – an easy English vocabulary lesson

https://www.youtube.com/watch?v=IA-YGKN7k_o – a song about St. Patrick

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=2iUPb7y0hgE&feature=emb_logo

Klasy VI-VIII

https://www.youtube.com/watch?v=LmNc-NTfmPc the history of St. Patrick

http://www.hellokids.com/r_673/reading-learning/stories-for-children/st-patrick-s-day-history-and-fun-facts St. Patrick’s history and fun facts

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3gV_F1fLV4c&feature=emb_logo Ireland inspires film

http://www.shannonacademy.com/irish-proverbs/ Irish sayings and proverbs

https://www.enchantedlearning.com/wordlist/stpatrick.shtml  St. Patrick’s Day vocabulary word list

https://www.youtube.com/watch?v=mkTI1L2Ap3s an Irish song “Star of the County Down” ; tekst: https://www.tekstowo.pl/piosenka,lyriel,star_of_the_county_down.html