Zarządzenie nr 47/2019/2020

Dyrektora Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej

 w sprawie zamknięcia szkoły

 W związku z decyzją Premiera Rządu RP informuję, że:

  • W dniach 12 i 13 marca br. w naszych szkołach odbywają się TYLKO ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE. Nie prowadzimy zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  • Od poniedziałku 16 marca br. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny z Nazaretu oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące ZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE NA OKRES DWÓCH TYGODNI ? DO 25 MARCA WŁĄCZNIE.
  • W dniu jutrzejszym i w piątek wszyscy nauczyciele są obecni w szkole w czasie swoich lekcji ? opiekują się uczniami, którzy zostaną posłani do szkoły (nie prowadzimy zajęć dydaktycznych!) i pozostają do dyspozycji Dyrektora Szkoły. Dyrektor szkoły będzie zwalniał do domu tych, którzy nie będą mieli z kim prowadzić zajęć.
  • Zostaje dokończona próbna matura.
  • Czas kwarantanny NIE JEST CZASEM WAKACJI. Nauczyciele mają obowiązek kontaktu mailowego z rodzicami i z uczniami, przygotowywania i przesyłania im zadań do samodzielnej pracy i sprawdzania odesłanych wykonanych prac. Ze starszymi uczniami powinien być nawiązany kontakt przez skype?a lub inny komunikator, aby uczniowie mogli zadawać pytania i mieć możliwość uzyskania na nie odpowiedzi.
  • Nauczyciel pracując w domu, pozostaje do dyspozycji Dyrektora.
  • Prosimy Rodziców o dopilnowanie dzieci w ich samodzielnym uczeniu się oraz O NIEDOPUSZCZENIE, ABY WYCHODZIŁY DO MIEJSC, GDZIE SĄ DUŻE SKUPISKA OSÓB, SZCZEGÓLNIE DO GALERII HANDLOWYCH. Prosimy nie organizować w tym czasie spotkań koleżeńskich dla dzieci i młodzieży.
  • Prosimy o dopilnowanie, aby w dniach przygotowania do zamknięcia szkoły (12-13.03.br) uczniowie zabrali do domu podręczniki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń i inne pomoce potrzebne do pracy w domu.
  • Organizacja roku szkolnego (terminy egzaminów, czas zakończenia roku szkolnego) NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

KS. DR KRZYSZTOF WILK - DYREKTOR SZKOŁY
MGR KRYSTYNA KARKOWSKA - ZCA DYREKTORA SZKOŁY
DR KATARZYNA WÓJTOWICZ ­- ZCA DYREKTORA SZKOŁY