ZMIANA Z UWAGI NA PANDEMIĘ I WPROWADZONE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA!!! 

Obiady można kupować JEDYNIE w formie przelewu bankowego

Wpłaty na posiłki oferowane przez kuchnię:

Karnet obiadowy "Maluszek": 21*11,50 zł = 241,50 zł

Karnet zestaw obiadowy: 21*13 zł = 273 zł

Karnet dania główne: 21*12,50 zł = 262,50 zł

Karnet zupy 21*4,00 zł = 84 zł

Osoby nie posiadające karty do wydawania posiłków proszę o doliczenie 10 zł do w/w kwot.

Posiłki nie będą wydawane bez ważnej i aktywnej karty obiadowej!

Osoby, które płacą za obiady w formie przelewu bankowego, proszone są o wpisywanie w tytule przelewu następujących danych:

imię, nazwisko, klasa oraz: informacje dot. ewentualnych wyłączeń i odliczeń za poprzedni miesiąc.

(np. bez czw, śr czy konkretne dni, w które będą uczęszczały na obiady - wycieczki,) jeżeli takie występują.

Informacja dla osób po raz pierwszy korzystających z kuchni i stołówki szkolnej:

Posiłki są wydawane na podstawie aktywnej karty, w systemie elektronicznej obsługi. Kaucja zwrotna za kartę dla osoby, która będzie uczęszczała na posiłki w stołówce szkolnej wynosi 10 zł.
Opłatę za kartę proszę doliczyć (jednorazowo) do płatności za obiady szkolne danym w miesiącu.