warsztaty biochem
warsztaty chem
 
W dniu 28 marca 2023 roku uczniowie klas trzecich liceum z rozszerzonej biologii i chemii uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Pracownię Metabolomiki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Miały one charakter warsztatów, z krótkimi omówieniami teoretycznymi. Samodzielnie wykonali proste eksperymenty dotyczące enzymów i barwników fotosyntetycznych cyjanobakterii oraz wspólnie omówili wyniki. Zapoznali się z niezbędna aparaturą. 
Korzystaliśmy z zaproszenia dr hab.Dariusza Dzigi, za które serdecznie dziękujemy.
 
p.Iwona Kędzior