Genaral1

Pod koniec kwietnia klasę V B odwiedził mgr inż ppłk Sławomir Zacharz. W ramach doradztwa zawodowego opowiedział uczniom o trudach wojny, losach polskich żołnierzy, a także różnych ciekawostkach wojskowych. Największe zainteresowanie wzbudziły odznaczenia naszego gościa oraz prezentacja dotycząca uzbrojenia polskiego państwa. Dziękujemy za wizytę i zapraszamy w przyszłym roku!

p. M. Paleczny