olimp1Zadania konkursowe:

 • Połącz w pary nazwiska podanych bohaterów z odpowiednimi tytułami mitów:
 • Narcyz
 • Minos
 • Tanatos
 • Tezeusz
 • Europa
 • „Dedal i Ikar”
 • „Demeter i Kora”
 • „Legendy ateńskie”
 • „Syzyf”
 • „Legendy tebańskie”
 • Przyporządkuj miejsce akcji odpowiednim mitom:
 • Teby
 • Kreta
 • góry Kaukazu
 • Jolkos
 • Korynt
 • „Dedal i Ikar”
 • „Król Edyp”
 • „Syzyf”
 • „Prometeusz”
 • „Wyprawa Argonautów”
 • Wyjaśnij, kim byli:
 • Ariadna
 • Epimeteusz
 • Hekate
 • Ganimedes
 • Penelopa
 • Podaj znaczenia następujących definicji:
 • Opowiadanie o bóstwach, np. greckich
 • Obiekt sportowy, na którym odbywają się zawody
 • Szczyt górski, siedziba bogów greckich
 • Zawody sportowe, rozgrywane co 4 lata
 • Stolica Grecji
 • Podaj znaczenie związków frazeologicznych:
 • puszka Pandory
 • róg obfitości
 • stajnia Augiasza
 • jabłko niezgody
 • miecz Damoklesa
 • pięta Achillesa
 • męki Tantala
 • Syzyfowa praca
 • X muza
 • koń trojański
 • Dokończ porównania:
 • silny jak…
 • wierna jak…
 • podstępny jak…
 • piękny jak…
 • bogaty jak…
 • tajemniczy jak…
 • odrodził się jak…
 • piękna jak…
 • Wyjaśnij, co to znaczy:
 • Zostać ugodzonym strzałą Amora.
 • Znaleźć się w objęciach Morfeusza.
 • Staczać homeryckie boje.
 • Odnieść pyrrusowe zwycięstwo.
 • Osiąść na laurach.
 • Zachowywać się jak Narcyz.
 • Podaj przyczynę cierpienia wymienionych bohaterów:
 • Prometeusz
 • Tantal
 • Demeter
 • Orfeusz
 • nimfa Echo
 • Wymień nazwisko autora oraz tytuł dzieła, w którym została opisana podróż Odyseusza z Troi do Itaki.
 • Wyjaśnij, jakiego podstępu użył Odyseusz, by zwyciężyć mieszkańców Troi?