logo przyjaciele zippiego

Program ?Przyjaciele Zippiego? to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Jest to program znajdujacy się na liście programów rekomendowanych. Uczy on  różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Jest to cykl spotkań, realizowanych  w pierwszych klasach szkoły podstawowej w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

Wiek 5-8 lat, to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian, ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to również etap przekraczania progu szkolnego. Program ?Przyjaciele Zippiego? uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie.

Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: "To rozwiązanie jest dobre a tamto złe". Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.

Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

Program składa się z sześciu części:

 1. Uczucia
 2. Komunikacja
 3. Nawiązywanie i zrywanie relacji
 4. Rozwiązywanie konfliktów
 5. Radzenie sobie ze zmianą i stratą
 6. Dajemy sobie radę
 7. Uczucia

Dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać uczucia: smutku, szczęścia, złości, radości, zazdrości i zdenerwowania. Poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia.

 1. Komunikacja

W ramach tej części programu dzieci uczą się skutecznej komunikacji: słuchania innych, proszenia o pomoc, mówienia tego, co chcą powiedzieć nawet w niesprzyjających okolicznościach.

 1. Przyjaźń

Ta część poświęcona jest przyjaźni. Dzieci uczą się jak nawiązywać i zachowywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Ćwiczą jak mówić przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce.

 1. Rozwiązywanie konfliktów

Czwarta część dotyczy rozwiązywania konfliktów, w szczególności problemu prześladowania. Dzieci uczą się, co mogą zrobić w sytuacji, gdy ktoś je prześladuje lub prześladowane są inne dzieci.

 1. Radzenie sobie ze zmianą i stratą

Ta część stanowi refleksję nad radzeniem sobie ze stratą,  ze zmianami, zarówno wielkimi jak i małymi.

 1. Dajemy sobie radę

Ostatnia część stanowi podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się w czasie programu, czyli znajdowania różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, pomagania innym, oraz adaptowania się do nowych sytuacji.

Program Przyjaciele Zippiego nie mówi dzieciom, co mają robić, ani nie mówi: ?To rozwiązanie jest dobre a tamto złe?. Natomiast zachęca dzieci do analizowania i zastanawiania się nad sobą i różnymi sposobami rozwiązywania trudności.

Program nie koncentruje się wyłącznie na pomaganiu dzieciom, jak mają radzić sobie z własnymi problemami, ale pokazuje, jak ważne jest rozmawianie z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak ważne jest słuchanie innych, kiedy doświadczają problemów.

W trakcie zajęć pojawia się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzieci dowiadują się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także uczą się okazywać pomoc innym. Program jest również bardzo dobrze oceniany przez rodziców, którzy mają okazję zaobserwować przemiany swojego dziecka, ale też pochylić się nad jego problemami.