galowy lo

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu - to szkoła bezpieczna, wspomagająca i przyjazna dla tych, którzy do niej uczęszczają, w której każdy uczeń rozwija swoje zainteresowania i zdaje egzamin maturalny dzięki:
- uczęszczaniu do jednego z dwóch oddziałów na poziomie, w których liczba uczniów nie przekracza 28,
- realizacji podstawy programowej w pierwszej oraz częściowo drugiej klasie, tak by w klasie maturalnej przygotowywać się wyłącznie do egzaminu maturalnego,
- poszerzonej siatce godzin z matematyki, języka angielskiego, drugiego języka obcego, przedmiotów realizowanych jako rozszerzone,
- szerokiej gamie zajęć realizowanych w zakresie rozszerzonym, w tym: język angielski, polski, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, historia, wos, informatyka,
- uczeniu się języków obcych na jednym z trzech poziomów, odpowiednim dla ucznia,
- uczestniczeniu w zajęciach języka angielskiego prowadzonych przez native speakera,
- możliwości uczęszczania na zajęcia dodatkowe, w tym: zajęcia z języka łacińskiego, warsztaty dziennikarskie, koło teatralne, scholę, zajęcia sportowe,
- indywidualnym konsultacjom dla uczniów zdolnych oraz wymagających wsparcia,
- licznych kołach zainteresowań, tworzonych w zależności od zainteresowań uczniów,
- indywidualnym przygotowywaniu do olimpiad i konkursów, w których uczniowie pragną wziąć udział,
- bezpiecznemu, przytulnemu internatowi znajdującemu się w budynku szkoły,
- przyjaznej, budowanej podczas cotygodniowych wspólnych Mszy świętych w naszej kaplicy atmosferze, co czyni naszą szkołę katolicką nie tylko z nazwy,
- korzystaniu z własnej sali gimnastycznej, boiska szkolnego, stołówki, pracowni internetowych,
- imprezom integrującym społeczność szkolną, jak między innymi: obóz integracyjny dla klas pierwszych, pielgrzymka do Rzymu dla klas drugich, wycieczki do ciekawych miejsc w Polsce oraz poza jej granicami, współpraca ze szkołą w Niemczech,
- prężnie działającemu kołu wolontariuszy, rekrutującemu się spośród naszych uczniów i nauczycieli.

 


 

 Obejrzyj nagrodzony film Świerada Dąbrowskiego i Artura Kokoszki z klasy 2C Gimnazjum pokazujący nasze LICEUM oraz

Obejrzyj nagrodzony film Joanny Leśniak, Artura Cyganika i Jarosława Żaka z klasy 1 LO także o naszym LICEUM

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

 logo ujNasza Szkoła zawarła 7 marca 2013 roku porozumienie patronackie z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego celem jest objęcie patronatem klas o rozszerzonym programie nauczania chemii. Porozumienie umożliwia udział w pokazach ciekawych doświadczeń chemicznych, pokazach kriogenicznych, wykładach, zwiedzaniu pracowni wydziałowych oraz zajęciach laboratoryjnych.

p. wicedyrektor Katarzyna Wójtowicz

pkW drodze porozumienia pomiędzy Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki reprezentowaną przez prof. dr hab. inż. Leszka Mikulskiego a dyrektorem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Krakowie ks. dr Krzysztofem Wilkiem od 1 września 2013 r. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu będzie objęte patronatem Politechniki Krakowskiej.

Podkategorie

Teatr w szkole!

Rozkład dzwonków

 • 0 7.30 -  8.15
 • 1 8.20 -  9.05
 • 2 9.15 - 10.00
 • 3 10.10 - 10.55
 • 4 11.10 - 11.55
 • 5 12.05 - 12.50
 • 6 13.00 - 13.45
 • 7 14.05 - 14.50

Kalendarz roku szkolnego

 • Boże Narodzenie: 23 - 31.12.2022
 • Ferie zimowe: 30.01.2023 - 12.02.2023
 • Rekolekcje wielkopostne: 04.2023
 • Wielkanoc: 06.04 - 11.04.2023
 • Zakończenie roku szkolnego: 23.06.2023
 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14 i 31.10.22; 1 i 11.11.22; 6.01.23; 1-3.05.23; 8-9.06.23

Harmonogram zebrań rodziców

 • 26 września 2022
 • 17 listopada 2022
 • 26 stycznia 2023
 • 23 marca 2023
 • 11 maja 2023

Programy profilaktyczne

www.opoka.org.pl

www.opoka.org.pl

Ważne telefony

Początek strony