KCECAKOLIADA

W dniach 12-14 stycznia 2022 w naszym liceum Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs wiedzy o szkole i wiedzy ogólnej nazwany Kcecakoliadą. We wtorek i środę uczniowie w klasach odpowiadali na wylosowane pytania, które wcześniej ułożyli nauczyciele. Po podliczeniu punktów do wielkiego finału przeszły klasy 1a, 1b, 2a oraz 3a. Finał odbył się w piątek 14 stycznia na auli o godzinie 9.15. pytania w finale dotyczyły już tylko szkoły, a najlepiej poradziła sobie z nimi klasa 2a. Na drugim miejscu znalazły się klasy pierwsze, a na trzecim klasa 3a.

Za pomoc w organizacji dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy udostępniali swoje lekcje na przeprowadzenie eliminacji, pani Iwonie Muszyńskiej-Gałce za wsparcie techniczne przy finale, oraz wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali pytania: pani dyrektor Katarzynie Wójtowicz, pani Beacie Szybuńce-Olborskiej, pani Agnieszce Kowalewskiej, pani Marcie Prochackiej, pani Urszuli Legutko, panu Pawłowi Wierzbickiemu oraz siostrze Agacie Cul