Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

Szkolny Regulamin Przyznawania Punktów za Wolontariat SP

Zasady pełnienia wolontariatu w świetlicy klas I-III

Zasady pełnienia wolontoriatu w świetlicy klas IV-VII

Zasady pełnienia wolontoriatu - pomoc w nauce