Miłoszowanie

W dniach 14 ? 18 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Święto Miłosza z okazji ogłoszenia roku 2011 Rokiem Noblisty. 

Na ten czas długie korytarze szkoły zapełniły się zdjęciami Miłosza i fragmentami jego poezji (niektóre z prac zostały wykonane własnoręcznie przez uczniów). Przez cały tydzień w szkole podjęte zostały wszelkiego typu inicjatywy mające na celu przybliżenie uczniom postaci i twórczości Czesława Miłosza.

W sądzie przed rozprawą   
W dniu 18.11.2011 młodzież naszego Liceum brała udział w ramach zajęć
fakultatywnych z Wiedzy o Społeczeństwie prowadzonych przez mgr Martę
Galas, w rozprawie sądowej w Wydziale XIV Karnym Sądu Rejonowego w Krakowie.

Zapraszamy na drugi  wykład  dr Marka Babika, z cyklu " JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O SEKSIE", który odbędzie się w Modrzejówce (ul. Mazowiecka 14c) 29 listopada (wtorek) o godzinie 17:00 .
Tym razem wysłuchamy wykładu na temat: "JAK REAGOWAĆ NA DZIECIĘCE ZACHOWANIA O CHARAKTERZE SEKSUALNYM. BUDOWANIE INTYMNOŚCI DZIECKA".
     Wstęp na wykład  to koszt 10 zł. Dla osób, które były na pierwszym wykładzie - bezpłatnie.
Termin:  od 8 do 16 maja 2012
Miejsca: KAHLEMBERG -  WENECJA ? MANOPPELLO ?SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SAN ANGELO- MONTE CASSINO - RZYM ? WATYKAN ? CASCIA- ROCCAPORENA- ASYŻ

Szczegółowy folder pielgrzymki do Włoch

Uczniowski Klub Sportowy im. Świętej Rodziny
organizuje w czasie ferii - narciarski obóz sportowy - nauka i doskonalenie jazdy na nartach dla dzieci i młodzieży

WŁOCHY ? VAL DI SOLE ? DIMARO
Zapisy do 17 listopada w gabinecie wf u pani Anny Król

Szczegółowe informacje o obozie

W poniedziałek 24 października miały miejsce wybory do samorządu Szkoły Podstawowej. W trakcie dwóch przerw uczniowie klas IV ? VI mogli zagłosować na jednego z ośmiu  kandydatów. Wybory odbyły się w auli szkolnej. Zagłosowało 100% obecnych w szkole, uprawnionych do głosowania uczniów. Dwa głosy były nieważne.

Kacper Krawczyk z kl. IV a zwyciężył i został Przewodniczącym Rady Uczniów.

Zastępcami zostali Julia Migdał z kl. VI b Mikołaj Sztaba z kl. V.

Gratulujemy!

W wyborach samorządu Gimnazjum do Rady Uczniów zostali wybrani:

 • Przewodnicząca - Gabriela Rymaszewska kl. 2B
 • z-ca przewodniczącej ? Wiktoria Westen kl. 3B

oraz członkowie:

 • Grzegorz Grabowski 1A
 • Jakub Dudek 1B
 • Dominik Mondzik 1C
 • Katarzyna Czerlunczakiewicz 2A
 • Maria Rogala 3A

W wyborach samorządu LO:
Przewodniczącym Rady Uczniów został wybrany Mateusz Głowa z kl 2a, zastępcą Jakub Ostrowski z kl. 1

Jak co roku, uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej wraz z wychowawcami, duszpasterzem, nauczycielami uczestniczyli w uroczystej Mszy św. podczas której złożyli ślubowanie.

Edukacyjna wartość dodana może uchodzić za najbardziej wiarygodne źródło, które stanowi miarę efektywności nauczania w szkole. Termin edukacyjna wartość dodana (EWD) oznacza zarówno metodę, jak i wskaźnik liczbowy, wyliczony tą metodą. Metody EWD to metody statystyczne, pozwalające na podstawie zasobów na wejściu (np. wyniku na egzaminie poprzedniego etapu kształcenia) oraz wyjściu (np. wyniku na egzaminie końcowym) oszacować efektywność nauczania, czyli wkład danej szkoły w końcowy poziom wiedzy uczniów na danym etapie kształcenia.
    Poniżej przedstawione zostały porównania wyników egzaminu gimnazjalnego w naszej szkole z wiodącymi gimnazjami krakowskimi. Pozioma oś wskazuje średni wynik egzaminu w szkole, uzależniony nie tylko od wysiłku uczniów i nauczycieli, ale także poziomu przyjętych na początku gimnazjum uczniów. Natomiast oś pionowa wskazuje na wynik edukacyjnej wartość dodanej w konkretnej szkole. Stanowi ona porównanie analizy ucznia na wejściu (na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego) z analizą ucznia, który szkołę ukończył (na podstawie wyników matury). Im zatem wyższy poziom wskazuje oś pionowa, tym więcej uczniowie ?pomnożyli swoje talenty? w szkole.

 

czytaj więcej...

Wszyscy ubiegłoroczni absolwenci naszego Liceum zdali maturę, wynik ten cieszy nas tym bardziej, że co piąty polski maturzysta nie poradził sobie z obowiązkowym egzaminem z matematyki, podczas gdy nasi absolwenci matematykę na poziomie rozszerzonym napisali o 17% wyżej niż ich rówieśnicy w kraju. Bardzo dobrze wypadł egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym prawie o 20% powyżej średniej krajowej), cieszymy się z wyniku matury pisemnej z języka angielskiego, na poziomie rozszerzonym napisanego o 11% wyżej niż Polsce. Jesteśmy jedyną małopolską szkołą, której uczeń (rodowity Ślązak) zdawał maturę z języka kaszubskiego, uzyskując przy tym drugi wynik w Polsce: 70% na poziomie rozszerzonym, z kolei dzięki naszemu laureatowi olimpiady z filozofię rozszerzoną zaliczyliśmy na 100%.

 

czytaj więcej...

Jak co roku, uczniowie klas pierwszych: gimnazjum i liceum wraz z wychowawcami, duszpasterzem, nauczycielami uczestniczyli w uroczystej Mszy św. podczas której złożyli ślubowanie.

Rozpoczęliśmy rekrutację do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2012/2013.

Rekrutacja 2012/2013 - czytaj więcej ...

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego im. Świętej Rodziny informuje, że zajęcia sportowe w poszczególnych sekcjach rozpoczęły się dnia 6.09.2011r. (zajęcia na lodowisku I-III SP czwartek -od 22.09.2011r.) według harmonogramu, który jest wywieszony w gablocie na korytarzu przy gabinecie WF.

14 października 2011 w dniu Święta Edukacji Narodowej wszyscy uczniowie Gimnazjum i Liceum uczestniczą w uroczystym ślubowaniu klas pierwszych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach o godz. 11.00.

Uczniowie Szkoły Podstawowej mają również dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Osoby chętne zapraszamy wraz z rodzicami do Sanktuarium. Istnieje także możliwość (po zgłoszeniu wychowawcy świetlicy przed czwartkiem 13.11.2011), by pozostać pod opieką świetlicy szkolnej.

Zapowiadamy, że 31 październik jest dniem wolnym w naszych szkołach. Dzieci, które w tym dniu potrzebują pozostać na świetlicy należy zgłosić wychowawcy świetlicy do piątku 28 października.

Teatr w szkole!

Rozkład dzwonków

 • 0 7.30 -  8.15
 • 1 8.20 -  9.05
 • 2 9.15 - 10.00
 • 3 10.10 - 10.55
 • 4 11.10 - 11.55
 • 5 12.05 - 12.50
 • 6 13.00 - 13.45
 • 7 14.05 - 14.50

Kalendarz roku szkolnego

 • Boże Narodzenie: 23.12 - 2.01.2024
 • Ferie zimowe: 12.02.2024 - 25.02.2024
 • Rekolekcje wielkopostne: 03.2024
 • Wielkanoc: 28.03 - 02.04.2024
 • Zakończenie roku szkolnego: 21.06.2024
 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2-3.11.23; 30-31.05.24

Harmonogram zebrań rodziców

 • 13-14 września 2023
 • 8 listopada 2023
 • 25 stycznia 2024
 • 21 marca 2024
 • 23 maja 2024

Programy profilaktyczne

www.opoka.org.pl

www.opoka.org.pl

Ważne telefony

Początek strony