Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i włączyli się do zbiórki wskazanych przez s. Reginę z Essiengbot artykułów papierniczych i szkolnych dla placówki w Kamerunie.
Nadal czekamy na informację o terminie wypłynięcia konteneru do Kamerunu. O wszystkim będziemy informować na bieżąco.
Na zdjęciu znajdują się posegregowane już wszystkie dary od Państwa.
Dziękuję wolontariuszom za pomoc!!!

szkola w Kamerunie

Drodzy Uczniowie, w grudniu zachęcamy Was wszystkich do zakupu kartek dobroczynnych w cenie 2 zł. Wolontariusze dwa razy w tygodniu będą odwiedzać klasy z kartkami. Zebrane środki zostaną przekazane fundacji
Sursum Corda.
Zapraszamy!

kartki św.2

Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do zapoznania się z wystawą
„Afryka. Najdzielniejsi pod słońcem", mieszczącą się w auli szkolnej. Wystawa będzie dostępna jeszcze w dniach 10 - 13 grudnia.

Ekspozycja została opracowana przez ekspertów Polskiej Fundacji dla Afryki. Jej celem wystawy jest ukazanie w migawce specyfiki życia na tym kontynencie, z podkreśleniem determinacji ludzi Afryki w codziennej walce o przetrwanie.

Przedstawiciele fundacji p. Katarzyna Urban i p. Mateusz Gurbiel w klasach 7 i 8 SP oraz 3 G przeprowadzą warsztaty.

wystawaAfryka

flaga polska falowana

Klasy I – III:
I miejsce: Zosia Szaporów (kl. IIb)
II miejsce: Ania Rutkowska (kl. IIa) oraz Maciej Rybak (kl. IIb)
III miejsce: Marta Bednarz (kl. IIa) oraz Staś Stawowy (kl. Ib)

Klasy IV – VI:
I miejsce: Ania Rybak (kl. Vb) oraz Robert Pietrzyk (kl. Va)

Klasy VII – VIII SP oraz 3 Gim:
I miejsce: Ania Pietrzyk (kl. 7b)
II miejsce: Oliwia Czarnek (kl. 8b) oraz Filip Rinchowski (kl. 3C)
III miejsce: Ania Zapart (kl. 3C)

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! Prace zostaną zaprezentowane na tablicy obok sali numer 1 (kl. IVb).

opracowała: p. B. Radwan

 Ofiara czynu legionowego 9 XI 2018 rjpg

W piątek 9 listopada 2018 roku, odbyły się w naszych szkołach dwie akademie z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. O godz. 9:15 świętowali gimnazjaliści i uczniowie klas pierwszych liceum, a o godz. 10:10 licealiści z klas drugich i maturzyści. W przedstawieniu pt. „Ofiara czynu legionowego” wzięli udział:

Magdalena Bielawska kl. 3A
Marta Kapałka kl. 3A
Zofia Krzyżak kl. 3A
Tymoteusz Kołacz kl. 3A
Mikołaj Kurzawa kl. 3A
Pola Sontowska kl. 3A
Franciszek Kucia kl. 3B
Stanisław Sobczyk kl. 3B
Wiktoria Szatan kl. 1b
Julia Figurny kl. 1a
Jan Wardyński kl. 1b
Natalia Zabdyr kl. 1b
Izabela Biel kl. 2b
Anna Gąsienica Marcinowska kl. 2b
Patryk Jabłoński kl. 2b
Maria Piwko kl. 2b
Dominik Płaskonka kl. 3a

Młodzież przygotowała akademię pod kierunkiem p. Pawła Wierzbickiego oraz s. Agaty Cul, a scenografię wykonali uczniowie z koła malarskiego prowadzonego przez p. Beatę Szbuńkę-Olborską. Piątkowe uroczystości, poświęcone ofierze czynu legionowego, zostały poprzedzone wykładem p. Pawła Wierzbickiego na temat przyczyn upadku Rzeczpospolitej Obojga Narodów pod koniec XVIII wieku i zmagań Polaków z zaborcami w kolejnym stuleciu. Prelekcja miała miejsce dzień wcześniej w szkolnej kaplicy.
Opracował: p. P. Wierzbicki

dps2

Kolejny już, IX Festiwal Piosenki Różnej, organizowany przez zaprzyjaźniony z nami Dom Pomocy Społecznej L.i A. Helclów, nie mógłby się odbyć bez naszego udziału. W tym roku Jury pod przewodnictwem Aleksandry Maurer - artystki kabaretu "Piwnicy pod Baranami" oraz Piotra Bzowskiego - krakowskiego muzyka i aranżera wysłuchało i wyróżniło następujących uczniów naszych szkół: Weronikę Graff (kl.7B SP), Ignacego Wojtulewicza i Mateusza Zielinę (kl. 7B SP), Zofię Krzyżak (kl. 3A G), Annę Gąsienicę - Marcinowską (kl.2b LO), Wiktorię Bieniek (kl.2b LO) oraz Annę Gaweł (kl. 3b LO). Niesamowite było obserwować jak pięknie wspólne śpiewanie łączy, integruje naszą młodzież z osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi z różnych krakowskich ośrodków. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za cudowną lekcję akceptacji, zrozumienia i życzliwości.

  flaga

 

Szanowni Państwo

W dniu 16 listopada br. (piątek) odbędzie się Dzień otwarty dla rodziców uczniów:

- Katolickiej Szkoły Podstawowej Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie,
- Katolickiego Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie
- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie.

Dzień otwarty rozpoczyna się o godzi 16.30 i trwać będzie do godziny 19.00

W tym czasie wszyscy uczący dyżurują w swoich klasach (wychowawcy), w pracowniach i pokojach nauczycielskich (pozostali uczący). Informacja o miejscu dyżurowania będzie wywieszona obok portierni i przy pokojach nauczycielskich.

Każdy z rodziców ma prawo przyjść zarówno do wychowawcy, jak i każdego z dyżurujących nauczycieli, by uzyskać wyczerpującą informację o zachowaniu i postępach w nauce swojego dziecka.

Jeśli wychowawcy klas ustalą inny termin lub inną formę spotkania (np. zebranie zamiast dnia otwartego), obowiązują ustalenia wychowawcy.
Wychowawcy klas I-III są do Państwa dyspozycji już od godziny 15.30
W czasie dnia otwartego czynna jest świetlica szkolna.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Karkowska
Zca Dyrektora Szkoły

Myśląc Ojczyzna

Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
Która ze mnie przebiega ku innym,
Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
Z niej się wyłaniam…
Gdy myślę Ojczyzna –
By zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć,
Jak poszerzyć tę przestrzeń,
Którą wypełnia.

JPII

„Wyraz „ojczyzna” łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. To znaczące, że wielokrotnie mówi się też: „ojczyzna-matka”. Ojczyzna, więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu”.

Pamięć i tożsamość

„I dlatego pozwólcie – że zanim odejdę – popatrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga – i popatrzę stąd na Polskę…
I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię “Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, – abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, – abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was o to przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Bogarodzicy z Jasnej Góry i wszystkich Jej sanktuariów na ziemi polskiej, przez pamięć św. Wojciecha, który zginął dla Chrystusa nad Bałtykiem, przez pamięć św. Stanisława, który legł pod mieczem królewskim na Skałce.
Proszę was oto. Amen”

Homilia na Błoniach krakowskich 1979.
Jan Paweł II

flaga polska falowana

KONKURS JĘZYKOWY„Fascinating facts about the history of Poland that I should know”
Regulamin konkursu:
1. Celem konkursu jest uczczenie rocznicy stulecia niepodległości Polski poprzez przywołanie znaczących wydarzeń lub postaci w historii Polski.
2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie SP i GIM.
3. Praca konkursowa powinna mieć formę plakatu – ilustracji i tekstu do ilustracji w języku angielskim. Ilustracja może być wykonana dowolną techniką. Praca musi być wykonana samodzielnie.
4. Ostateczny termin dostarczenia prac przez uczniów: 19 listopada 2018r.
5. Jury złożone z nauczycieli języka angielskiego oraz nauczyciela plastyki oceni prace w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI oraz VII, VIII i 3 GIM.
6. Prace będą oceniane pod kątem poprawności językowej, oryginalności i walorów artystycznych.

w imieniu organizatorów: p. B. Radwan

zakr 2018

flaga polska falowana

Regulamin szkolnego konkursu literackiego

 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów SP.
 2. Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie wiedzy o Polsce, wspieranie zainteresowań uczniów i umożliwienie im twórczego współzawodnictwa.
 3. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI, VII-VIII.
 4. Tematy do wyboru:

Czym jest dla mnie ojczyzna?

Dlaczego kocham Polskę?

Co to znaczy, że jestem Polakiem?

 1. Forma literacka: dowolna (np. rozprawka, esej, wiersz, opowiadanie).
 2. Termin oddawania prac: 25 listopada 2018. Miejsce składania prac – pracownia nauczycielska na półpiętrze.

  Opiekun Samorządu Uczniowskiego SP

Rozkład dzwonków

 • 0 7.30 –  8.15
 • 1 8.20 –  9.05
 • 2 9.15 – 10.00
 • 3 10.10 – 10.55
 • 4 11.10 – 11.55
 • 5 12.05 – 12.50
 • 6 13.00 – 13.45
 • 7 14.05 – 14.50

Kalendarz roku szkolnego

Dni wolne od zajęć: 29.04-3.05.19
Zakończenie roku szkolnego: 19.06.19

Harmonogram zebrań rodziców

 • 21 września 2018
 • 16 listopada 2018
 • 11 stycznia 2019
 • 15 marca 2019
 • 24 maja 2019

logotyp program uczymy dzieci programowac

Programy profilaktyczne

www.opoka.org.pl

Ważne telefony

Początek strony